O mnie

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.
KRÓTKO O MNIE

Poznaj mnie

Udzielam wsparcia dorosłym będącym w kryzysie, cierpiącym na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, mającym trudności spowodowane przewlekłym stresem w życiu zawodowym czy prywatnym, zmagającym się z trudnymi relacjami z bliskimi. 

Oferuję pomoc osobom, które poszukują wsparcia w różnych, trudnych momentach swojego życia – tym, którzy doświadczają ich w formie kryzysów życiowych / egzystencjalnych kryzysu wartości, poczucia utraty sensu i znaczenia, wypalenia, straty, alienacji czy osamotnienia, jak również i tym, które chciałyby lepiej poznać siebie, po to by bardziej świadomie kierować swoim życiem, móc cieszyć się tym wszystkim co przynosi oraz bardziej efektywnie i konstruktywnie radzić sobie z napotkanymi trudnościami.

Jestem absolwentką Psychologii, Nauk o Rodzinie oraz Pedagogiki i obecnie kończę 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Collegium Medium UJ w Krakowie. 


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w licznych ośrodkach terapeutycznych, w poradniach psychologicznych i ośrodku interwencji kryzysowej. Pracuję pod stałą superwizją. W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyczno–Zawodowym Psychoterapeuty.

 

O mnie
0 +
Zadowolonych pacjentów

Co mówią o mnie moi pacjenci?